Podziękowania i nagrody

Wideo – Podziękowanie DJ TALAROWI za wspaniałe poprowadzenie osiemnastki